COOKIE & INTEGRITETSPOLICY

Upprättad: 20201028

 

Behandling av personuppgifter på Orangerietystad.se

För SHH Invest nr 51 AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står under Personuppgiftsansvarig.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom SHH Invest nr 51 AB:s verksamhet är SHH Invest nr 51 AB personuppgiftsansvarig. Org nr: 559049-5080. Utdelningsadressc/o SHH BOSTAD AB
KAMMAKARGATAN 7 4TR
Ort111 40 Stockholm.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta n.n. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken

Cookies

1. COOKIES Orangeriet Ystad

1.1 A “cookie” is a small text file containing information which is stored on your computer. Cookies are only used for technical reasons and to facilitate your use of a website. One type of cookie will save a file permanently on your computer. It can thereafter be used to customize this website based on the user’s choices and interests. Another common type of cookie is the “session cookie”. When you visit a website, session cookies are sent between your computer and the server to collect information. Session cookies are not saved once you close your web browser. For more information about how cookies work, please be referred to www.allaboutcookies.org. 

 

1.2 The cookies that Orangeriet Ystad use on this website are:
Cookies linked to the content management system (CMS) the Orangeriet Ystad website is built on. These cookies are saved as long as the visitor is active on the site. As soon as visitors leave the site the cookies are deleted. 

1.3 We are continuously working to improve the website. In order to do so we use Google Analytics to analyse our users behaviour on an anonymous and aggregated level. 

1.4 We also allow our web analysis tool, Google Analytics, to place and manage cookies on this website. The following cookies are placed by Google Analytics to log data about visits and visitors of this website. The statistics are used to improve the user experience of this website: (expiration specified within parentheses) 

 _ga

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors (2 years). 

_gid

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form (1 day). 

_gat

This cookie is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the collection of data on high traffic sites (1 minute). 

1.5 If you do not wish to accept cookies you can change your web browser’s settings to automatically deny the storage of cookies or to inform you when a website wants to store cookies on your computer. Previously stored cookies can also be deleted through the web browser (for more on this see below under Section 1.6). Please note that certain areas and functions on this website require cookies and may not function if cookies are deleted or declined. 

1.6 If you wish to remove the cookies that are already on your equipment, and you are using a PC and a newer browser, you can press CTRL + SHIFT + DELETE simultaneously. If this shortcut does not work, please be referred to the support pages for your browser. 

If you are using a MAC and wish to remove the cookies, go to Safari > Preferences > Privacy and then click the “Manage Website Data…” button. This displays a list of all websites that have stored cookies on your computer that can be used to track your browsing. It also shows you any other data that a website stores (such as cached files). 

To do this on Firefox, go to Firefox > Preferences, and a new tab will open the Preferences page in your web browser. In the left-hand column, click Privacy & Security, and then under the Cookies and Site Data section click the “Manage Data…” button. 

1.7 For more information regarding the cookies used on this website please contact us at admin@orangerietystad.se.